top of page

Hibrit Sınıflar

PROJECT 2

Günümüzde pandemi öncesi süreçte uzaktan eğitim, fiziki eğitime göre oldukça geri kalmış durumdaydı. 2020 Covid pandemi süreci ve sonrasında uzaktan eğitim çoğu zaman tek alternatif olmakla birlikte fiziki eğitimin neredeyse tamamen yerini almış durumdadır. Pandemi etkileri azaldıkça fiziki eğitime olan talepte artmaya başlayacaktır. Bu süreçte teknolojik olarak iki türlü eğitimi de destekleyebilecek sistem ve tekniklerin kullanımı gittikçe yaygınlaşmıştır. Biz bu teknlojilere hibrit eğitim çözümleri diyoruz. Hibrit eğitim sistemlerinde fiziki bir sınıf ve sınıf içerisinde eğitmen - öğretmen fiziki olarak bulunmaktadır. Tercih eden veya belirli kıstaslara göre sınıfta fiziken bulunabilecek öğrenciler sınıfta bulunurlar, eş zamanlı olarak video konferans yöntemi ile ders internet ortamından takip edilebilir ve uzaktan katılımcıların derse tam anlamıyla katılmaları sağlanır. Sınıftaki eğitmen uzaktaki öğrencileri ekranlardan görüp onların sordukları soruları da takip edebilir. Uzaktaki öğrencilerde sınıf içerisindeki konuşmaları tam olarak duyabildikleri gibi sunum veya tahtada yazılanları da kendi cihazları üzerinden takip ederler. Bu dersler ayrıca sürekli uzaktan eğitim için kayıt edilip gene kullanıcılar tarafından istenildiği zaman izlenebilir.

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.​This is a great space to write long text about your company and your services. You can use this space to go into a little more detail about your company. Talk about your team and what services you provide. Tell your visitors the story of how you came up with the idea for your business and what makes you different from your competitors. Make your company stand out and show your visitors who you are.

bottom of page